Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Tlačiť E-mail
Utorok, 19 Marec 2013 15:10

tagr

Združenie Región „Tatry“ bolo dňa 13. 03. 2013 jedným z 30 úspešných žiadateľov, ktorí v Prešove slávnostne za účasti predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka podpísali Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. V tretej – poslednej – výzve v rámci Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) nám bol podporený projekt pod názvom Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“ v celkovej hodnote 46.970,54 €, z toho príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja činí 39.924,95 €.

Združenie Región „Tatry“ začalo s realizáciou aktivít naplánovaných v mikroprojekte v septembri 2012. Dňa 21. januára 2013 sa vo výstavnej sieni Barónka uskutočnila vernisáž výstavy Jana Kantyho Pawluśkiewicza Nowy Targ – Kežmarok. Bell Art. V súčasnosti sa pripravuje súťaž o Cenu Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov Euroregiónu „Tatry“ a inštitúcie pôsobiace na území Euroregiónu „Tatry“, dvojjazyčná ročenka pod názvom Pohraničie Poľsko – Slovenské 2010 – 2012, publikácia propagujúca historicko-kultúrne regióny na území Združenia Región „Tatry“ – Spiš, Orava a Liptov, koláž z fotografií členských miest Euroregiónu „Tatry“ ako podklad pre propagačné puzzle, Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora  a dokumentárny film prezentujúci ľudové remeslá slovensko-poľského pohraničia v rámci územia Euroregiónu „Tatry“.

Mikroprojekt pod názvom Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“ je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“

hbpibj

 

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013."