Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Tlačiť E-mail
Štvrtok, 13 December 2012 08:08

Návšteva Veľvyslanca Slovenskej republikyathe

 

Stredisko poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu navštívil dňa 7. decembra 2012 veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave J.E.VasilGrivna, generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisánsky, honorárny konzul Slovenskej republiky v ZakopanomWiesławWojasa attaché veľvyslanectva vo Varšave Lukáš Kajan.Slovenský veľvyslanec sa  stretol s členmi Rady Zväzku Euroregión „Tatry“. Slovenskú stranu Euroregiónu „Tatry“ – Združenie Región „Tatry“na stretnutí zastupovali podpredseda Rady Združenia Región „Tatry“ Igor Šajtlava a riaditeľka kancelárie v Kežmarku Jana Majorová Garstková.

Na stretnutí sa diskutovalo okrem iného o potrebe ďalšieho zlepšenia komunikačnej a dopravnej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia a o rozvoji s tým súvisiacej infraštruktúry. Veľvyslanec J.E. VasilGrivna zdôraznil, že sú to prioritné oblasti. Neustále vzrastá potreba čoraz väčšieho prístupu k informáciám obidvoch štátov, turistickej ponuky, hospodárskej výmeny atď. Poznamenal, že poľsko-slovenská spolupráca je realizovaná na mnohých úrovniach, od priamych a každodenných stretnutí miestnych a regionálnych samospráv až spoluprácu v rámci Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.

Predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry“ Bogusław Waksmundzki poznamenal, že spolupráca miestnych samospráv v rámci Euroregiónu „Tatry“ prináša hmatateľné výsledky v podobe spoločne zrealizovanýchmikroprojektov financovaných z programov cezhraničnej spolupráce a rovnako prostredníctvom veľkých infraštruktúrnych zámerov, ktoré získali dotácie z EÚ. Aby sa zabezpečila realizácia poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce na vyššej formálnej, právnej a inštitucionálnej úrovni, a aby sa spoločne riešili problémy pohraničia, podujali sa Zväzok Euroregión „Tatry“ a Združenie Región „Tatry“ vytvoriť Európskezoskupenie územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. EZÚS bude tiež nástrojom slúžiacim na získanie prostriedkov z EÚ v novej perspektíve 2014 – 2020 vo väčšom rozsahu než to bolo doteraz.

Podpredseda Rady Združenia Región „Tatry“ Igor Šajtlava pripomenul, že jedným zo strategických projektov Euroregiónu „Tatry“ je výstavba cyklistického chodníka pod názvom Cesta okolo Tatier. Koncepcia tohto chodníka zahŕňa približne 200 km cyklistických trás, preto je jeho realizácia naplánovaná na viac rokov. Už dnes sú samosprávy z poľskej aj slovenskej strany pripravené na realizáciu jednotlivých úsekov chodníka, preto je dôležité podporiť tento projekt.

 

Kancelária ZRT