Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoVýstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry Tlačiť E-mail

eutA opäť sme ukončili ďalšie dokumentácie potrebné na vybudovanie dielčích úsekov Historicko - kultúrno - prírodnej cesty okolo Tatier. Viac informácií nájdete v priloženej prílohe.

 

Prílohy: