Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Obhliadka terénu Tlačiť E-mail

yttaObhliadka terénu

 

Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu, Slovenským cykloklubom a Mestom Vysoké Tatry zrealizovalo v mesiacoch jún – december 2013 aktivity naplánované v projekte pod názvom „Generálna obnova a modernizácia cyklotrás v pohraničnom území Euroregiónu Tatry“. Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.


 

Celkovo bolo v rámci projektu namontovaných nových 34 ks cyklosmerovníkov, 109 sád veľkých cyklosmeroviek, 4 sady malých cyklosmeroviek, 8 sád obrázkových cyklosmeroviek, 17 sád emblémových cyklotabuliek, 10 sád donorských cyklotabuliek a 6 sád doplnkových významových cyklotabuliek, všetko prvky v zmysle STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Realizáciou tohto projektu bolo obnovené značenie v teréne v celkovej dĺžke 88,4 km na trasách Tichá dolina (12 km), Kôprová dolina (7,8 km), na Popradské Pleso (5,5 km), na Sliezsky dom (7 km), Bielovodská dolina (3,2 km), Sibír – Žakovská Poľana – Gerlachov (8,4 km), Žakovská Poľana – Nová Lesná – Tatranská Lomnica (13,5 km), Poprad – Horný Smokovec (10,8 km), Vyšné Hágy – Štôla – Nová Polianka (4,9 km), okruh Nová Lesná – Dolný Smokovec (11,2 km) a Stará Lesná (4,1 km). V rámci projektu bol osadený aj imidžový cyklopoludník v Tatranskej Lomnici a tri trasy boli zaradené do súboru tematických cyklotrás „Bicyklom na horské chaty“. Konkrétne sa jednalo o Sliezsky dom, Popradské pleso a Hrebienok.

Obhliadka v teréne sa uskutočnila v dňoch 12. 12. 2013 a 17. 12. 2013.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“

 

 

 

 

 


„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

 

teae