Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Obnovené cykloturistické značenie v celkovej dĺžke 88,4 km Tlačiť E-mail

ťsžObnovené cykloturistické značenie v celkovej dĺžke 88,4 km

Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu, Slovenským cykloklubom a Mestom Vysoké Tatry zrealizovalo v mesiacoch jún – december 2013 aktivity naplánované v projekte pod názvom Generálna obnova a modernizácia cyklotrás v pohraničnom území Euroregiónu „Tatry“. Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013. Celková výška rozpočtu projektu bola 19.889,60 €.


 

Cykloturistika patrí k využívanej a žiadanej aktivite cestovného ruchu v regióne Vysokých Tatier, ako aj v celej podtatranskej oblasti. Na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“ (priamo v tatranskom a podtatranskom regióne) sa nachádza sieť cykloturistických trás, v hraničnom území asi 400 km cykloturistických trás. Mnohé tieto cyklotrasy boli zlegalizované a vyznačené aj pred viac ako 10 rokmi. Značenie viacerých trás je schátralé a vyžaduje generálnu obnovu. Cieľom nášho projektu bolo odstránenie týchto nedostatkov prostredníctvom generálnej opravy - obnovy maľovaného značenia a výmeny prvkov cykloturistického značenia.

Samotnej výrobe prvkov cykloturistického značenia predchádzal výber a identifikácia cykloturistických trás a bol vyčlenený súbor najaktuálnejších cyklotrás, ktoré sú bezprostredne dôležité pre efekt cezhraničného produktu a vyžadovali si generálnu opravu a modernizáciu. Modernizácia vybraných cykloturistických trás v teréne pozostávala z kompletnej obnovy maľovaného značenia tzv. "céčok", obnovy a údržby cykloturistických smerovníkov, osadenia nových cyklosmerovníkov a imidžových miest, demontáže starých a poškodených prvkov cykloturistického značenia. Celkovo bolo v rámci projektu namontovaných nových 34 ks cyklosmerovníkov, 109 sád veľkých cyklosmeroviek, 4 sady malých cyklosmeroviek, 8 sád obrázkových cyklosmeroviek, 17 sád emblémových cyklotabuliek, 10 sád donorských cyklotabuliek a 6 sád doplnkových významových cyklotabuliek, všetko prvky v zmysle STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Realizáciou tohto projektu bolo obnovené značenie v teréne v celkovej dĺžke 88,4 km na trasách Tichá dolina (12 km), Kôprová dolina (7,8 km), na Popradské Pleso (5,5 km), na Sliezsky dom (7 km), Bielovodská dolina (3,2 km), Sibír – Žakovská Poľana – Gerlachov (8,4 km), Žakovská Poľana – Nová Lesná – Tatranská Lomnica (13,5 km), Poprad – Horný Smokovec (10,8 km), Vyšné Hágy – Štôla – Nová Polianka (4,9 km), okruh Nová Lesná – Dolný Smokovec (11,2 km) a Stará Lesná (4,1 km).

 

 Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“

 

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

zudfýid