Projekty zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013 Tlačiť

fýáýMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v júni tohto roku Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013. Združenie Región „Tatry“ získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre dva vlastné projekty:


 

Prvým je projekt pod názvom Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry na území Euroregiónu „Tatry“ – Orava a Spiš. Územie Oravy a Spiša má veľmi vhodné prostredie na pestovanie a rozvoj cykloturistiky. Na tomto území je už vybudovaných niekoľko častí cyklotrás, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami. Vzhľadom na vyťaženosť a medzinárodný význam týchto trás je potrebné neustále zabezpečovať ich údržbu, rekonštrukciu a dobudovávať doplnkovú cyklistickú infraštruktúru. V rámci projektu budú vybudované 3 drevené prístrešky na cyklotrase v okolí Dolného Kubína, osadených bude 20 ks lavičiek na existujúcej cyklotrase Vrbov-Kežmarok-Zlatná a obnoví sa a zmodernizuje cykloturistické značenie CTT v teréne v celkovej dĺžke 17 km v katastri mesta Vysoké Tatry. Celková výška rozpočtu projektu je: 19.961,56 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 17.957,00 € a vlastné zdroje: 2.004,56 €).

Druhý úspešný projekt má názov: Generálna obnova a modernizácia cyklotrás v pohraničnom území Euroregiónu „Tatry“. Cykloturistika patrí v súčasnosti k využívanej a žiadanej aktivite cestovného ruchu v regióne Vysokých Tatier, ako aj v celej podtatranskej oblasti. Na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“ (priamo v tatranskom a podtatranskom regióne) sa nachádza sieť cykloturistických trás, v hraničnom území asi 400 km cykloturistických trás. Mnohé tieto cyklotrasy boli zlegalizované a vyznačené aj pred viac ako 10 rokmi. Značenie viacerých trás je schátralé a vyžaduje generálnu obnovu. Cieľom projektu je odstránenie týchto nedostatkov prostredníctvom generálnej opravy. Tá pozostáva z obnovy maľovaného značenia a výmeny prvkov cykloturistického značenia a priameho prepojenia na trasy v Poľsku. Doplnia sa obrázkové smerovky v území, aby sa zvýraznila atraktivita územia zameraná na kultúrne a prírodné dedičstvo, čím sa podporí rozvoj cestovného ruchu. Realizáciou tohto projektu bude obnovené značenie CTT v teréne v celkovej dĺžke 88,4 km. Celková výška rozpočtu projektu je: 19.889,60 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 17.900,60 € a vlastné zdroje: 1.989,00 €).

 

Ing. Radoslava Krafčíková

Združenie Región „Tatry“

reyre

„Tieto projekty boli podporené z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“