Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Tlačová správa - XII. Slovensko-poľské hospodárske fórum Tlačiť E-mail

pkpoeutZdruženie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku každoročne organizuje Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktoré prispieva už viac ako jedno desaťročie k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom. Každý rok je fórum jedným z vrcholov slovensko–poľských hospodárskych vzťahov. Záštitu nad XII. fórom, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2013 v Spišskej Novej Vsi, prevzali Predseda NR SR Pavol Paška a J.E. Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Tomasz Chłoń.

Zúčastneným subjektom, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikateľom a odbornej verejnosti z oboch strán hranice sa prihovorili J. E. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Vasil Grivna a J. E. Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Tomasz Chłón. Obaja veľvyslanci pozitívne zhodnotili uplynulý rok v oblasti rozvoja slovensko-poľskej spolupráce. Negatívom ostávajú stále nedostatočné dopravné prepojenia medzi oboma krajinami.

XII. Slovensko-poľské hospodárske fórum sme venovali inováciám, pomoci malým a stredným podnikateľom v ich inovatívnom rozvoji s využitím poznatkov slovenských a poľských firiem a inštitúcií a rozvoju podnikateľskej spolupráce. Inovácie sú celosvetovo vnímané ako kľúčový nástroj pre hospodársky rast a udržanie si konkurencieschopnosti. Pomocou inovácii môžu podniky napredovať. Témami tohtoročného hospodárskeho fóra boli tiež praktické rady týkajúce sa hlavných právnych aspektov podnikania v Poľsku, účtovníctva, daní, využitia internetu na znižovanie administratívnej záťaže a možnosti hľadania partnerov na poľskej a slovenskej strane. Zaujímavou novinkou fóra boli B2B stretnutia a rokovania so zástupcami obchodných a priemyselných komôr.

XII. ročník Slovensko-poľského hospodárskeho fóra pritiahol do Spišskej Novej Vsi desiatky podnikateľov, zástupcov firiem, starostov a primátorov. Fórum bolo príležitosťou pre rozvoj vzájomnej spolupráce v hospodárskej sfére.

Hlavnými partnermi XII. Slovensko–poľského hospodárskeho fóra boli: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, GAZ-SYSTEM S.A., PETERKA&PARTNERS; partnermi: Effix s. r. o., BALANCED HR s. r. o., sky blue, s. r. o. – O2 Partner pre podnikateľov, WHIRLPOOL SLOVAKIA, s. r. o.; meritórnymi partnermi: PARP, SIEA a mediálnymi partnermi: ETARGET, www.wnp.pl.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“

 

szusetar