Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Prezentácia ročenky, publikácie, puzzle a filmu Tlačiť

eutPrezentácia ročenky, publikácie, puzzle a filmu

 Dňa 16. 08. 2013 sa v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku uskutočnila prezentácia výstupov mikroprojektu pod názvom Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“ a to konkrétne:

-          Ročenky Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Pohraničie poľsko-slovenské 2010 – 2012,

-          publikácie pod názvom 100 pokladov Združenia Región „Tatry“,

-          puzzle z fotografií členských miest Euroregiónu „Tatry“,

-          filmu prezentujúceho ľudové remeslá slovensko-poľského pohraničia v rámci územia Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Remeslá pod Tatrami.

Aktivity nášho mikroprojektu, ako aj aktivity partnera komplementárneho mikroprojektu Zväzku Euroregión „Tatry“ boli naplánované tak, aby umožnili čo najširšiu prezentáciu cezhraničnej spolupráce realizovanej slovenskými a poľskými partnermi v rámci Euroregiónu „Tatry“. Jednou z takýchto aktivít bola aj Príprava dvojjazyčnej ročenky pod názvom Pohraničie Poľsko-Slovenské 2010-2012, na ktorej spoločne spolupracovali obaja partneri, avšak samotné jej vydanie bolo v réžii Zväzku Euroregión „Tatry“. Ročenka dokumentuje činnosť Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ v rokoch 2010 – 2012, taktiež opisuje prebiehajúce spoločensko-ekonomické a kultúrne procesy, zároveň sa snaží priblížiť dejiny a spoločné dedičstvo pohraničia rozprestierajúceho sa okolo Tatier.

Jednou z aktivít realizovaných v rámci mikroprojektu Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“ bolo tiež grafické spracovanie plnofarebnej koláže z fotografií členských miest Euroregiónu „Tatry“, ktorá sa stala podkladom pre propagačné puzzle. Euroregión „Tatry“ združuje na slovenskej strane 14 členských miest: Dolný Kubín, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Podolínec, Poprad, Ružomberok, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Svit, Trstená a Vysoké Tatry. Na poľskej strane Euroregión „Tatry“ združuje 8 členských miest: Limanowa, Mszana Dolna, Muszyna, Nowy Targ, Piwniczna - Zdój, Stary Sącz, Szczawnica a Zakopane. Všetky spomínané mestá spolupracovali so Združením Región „Tatry“ pri príprave puzzle tým, že nám poskytli fotografie svojho mesta a dali nám súhlas s použitím erbu. Celkovo bolo vyrobených 600 kusov plnofarebných puzzle, z ktorých sa každé skladá z 300 dielikov. Balené sú samostatne s plnofarebnou predlohou. Zároveň sa táto plnofarebná koláž stala súčasťou publikácie pod názvom 100 pokladov Združenia Región „Tatry“, ktorá je ďalším výstupom nášho mikroprojektu. Slovenská časť Euroregiónu „Tatry“ má v súčasnosti 100 členských miest a obcí ležiacich v regiónoch Liptov, Orava a Spiš, od čoho bol v podstate odvodený názov tejto novej publikácie. Mestá a obce podtatranského regiónu ležia v jednom z najatraktívnejších území na celom slovensko-poľskom pohraničí. Našim cieľom bolo prostredníctvom novej publikácie propagovať toto územie.

Publikácia sa venuje krátkemu opisu histórie jednotlivých miest a obcí, ktorá bola často sprevádzaná rôznymi zaujímavosťami. Rovnako venuje pozornosť jedinečným kultúrno-historickým pamiatkam, skanzenom, múzeám a galériám. Figuruje v nej množstvo pamiatok zapísaných v zozname UNESCO, národné kultúrne pamiatky, mestské pamiatkové rezervácie a pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry.

Nádherná príroda nášho regiónu má neopakovateľné čaro a v jednotlivých ročných obdobiach nenapodobiteľnú atmosféru. Na území sa nachádzajú národné parky, prírodné rezervácie, prírodné útvary, minerálne a termálne pramene, či jaskynné systémy.

Nezaostávajú ani strediská cestovného ruchu v horských oblastiach Vysokých Tatier, Západných Tatier, Nízkych Tatier, Slovenského raja a Zamaguria s veľmi širokou ponukou letného a zimného športového a turistického vyžitia. Celý región ponúka svojim návštevníkom množstvo aktivít viazaných na turistiku, cykloturistiku, agroturistiku, letné a zimné športy.

Mimoriadne bohatý je kultúrno–historický potenciál. Folklórne tradície sú zachované a udržiavané v podobe piesní, krojov, tancov i nárečí. Významnú úlohu zohráva tradičná remeselná výroba a množstvo pravidelne organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí.

Na území Združenia Región „Tatry“ je možné obdivovať aj niekoľko „naj“: najdlhšou obcou na Slovensku je Osturňa, najmenší drevený kostolík na Slovensku sa nachádza v Malej Frankovej, Chrám sv. Jakuba v Levoči zdobí najvyšší neskorogotický oltár na svete (18,62 m) zhotovený v dielni stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče, renesančná zvonica v Kežmarku sa pokladá za najstaršiu renesančnú zvonicu na Slovensku, najvyššie položené a zároveň najlepšie tatranské stredisko zjazdového lyžovania sa nachádza nad Tatranskou Lomnicou na západnom úpätí Lomnického štítu, drevený kostolík zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v Hraničnom je najzápadnejšiu stavbu v súbore drevených kostolíkov Slovensku, rozlohou katastrálneho územia (4,5 km²) je Svit najmenším mestom na Slovensku, najväčšou atrakciou pieninskej turistiky je splav po rieke Dunajec na typických goralských drevených pltiach cez najväčší prírodný kaňon v strednej Európe, známy ako Prielom Dunajca a mnohé iné.

Všetky spomínané zaujímavosti nášho územia sme sa snažili opísať v našej novej publikácii 100 pokladov Združenia Región „Tatry“, ktorá je vhodným doplnkom pri potulkách a spoznávaní tohto prekrásneho a neopakovateľného regiónu, akým je Liptov, Orava a Spiš.

Posledným výstupom nášho mikroprojektu je dokumentárny film prezentujúci ľudové remeslá slovensko-poľského pohraničia v rámci územia Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Remeslá pod Tatrami. Konkrétne je venovaný výrobe goralského klobúka, krpcov, portiek, huslí a tkaniu.

Všetky spomínané výstupy boli realizované v rámci mikproprojektu pod názvom Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“

 

 

"Projekt Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013."