Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoEuroregióny spoločne Tlačiť E-mail
Úvod - FERS

Na základe hodnotení spolupráce MVRR SR s ERZ a skúsenosti výkonných pracovníkov slovenských euroregiónov sa na stretnutí zástupcov euroregiónov s predstaviteľmi MVRR SR a MV SR začiatkom roku 2004 dohodli iniciovať systém viacdňových spoločných pracovných stretnutí

pracovníkov euroregiónov s partnermi z MVRR SR, MV SR, MZV SR a VÚC, ktorí zodpovedajú metodicky a koncepčné za realizáciu a napĺňanie poslania cezhraničnej spolupráce slovenských regiónov. Systém stretnutí ma školiaco – poznávací charakter, na princípe (sami sebe) partnerstva a jeho jednotlivé moduly sa tykajú oblasti projektového manažmentu, strategického plánovania, finančného manažmentu inštitúcie a projektov, koncepčnej prace a zlepšenia pripravenosti slovenských euroregiónov ako potenciálnych implementátorov iniciatívy spoločenstva INTERREG v budúcnosti.
 
Hlavným cieľom projektu bolo postupne dosiahnuť inštitucionálnu pripravenosť štruktúr slovenských euroregiónov na iniciatívu spoločenstva INTERREG III A, najmä vo vzťahu k manažovaniu Fondu mikroprojektov a ďalších programov a posilňovať partnerstvo medzi euroregiónmi, zvyšovať ich akceptáciu zo strany VÚC a iných regionálnych aktérov rozvoja.
 
Špecifickým cieľom projektu bolo zlepšiť pracovne zručnosti stratégie riadenia, manažovania a vyhodnotenia projektov pracovníkov slovenských euroregiónov ako aj vybudovanie základov účinného systému spolupráce slovenských euroregiónov prostredníctvom spoločného fóra na výmenu skúsenosti pre ich činnosť, presadzovanie spoločných záujmov na regionálnej, vládnej a interregionálnej úrovni.

Prílohy: