Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Činnosť Rady FERS vo volebnom období od 08. 11. 2011 do roku 2014 Tlačiť E-mail
Úvod - FERS

Zasadnutie zástupcov euroregionálnych združení SR

Dňa 08. 11. 2011 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo zasadnutie zástupcov euroregionálnych združení SR. Tohto stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Združenia Región Beskydy, Únie Slanej a Rimavy, Karpatského euroregiónu, Regiónu Neogradiensis, Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ a zástupcovia Združenia Región „Tatry“.

Program rokovania bol nasledovný:

 

  1. prerokovanie zápisnice zo stretnutia zástupcov ERZ v Kežmarku zo dňa 28. 09. 2011,
  2. prerokovanie štatútu a rokovacieho poriadku FERS,
  3. voľba členov Rady,
  4. hlavné  smery činnosti FERS pre rok 2012 a nasledujúce roky.

Súčasťou stretnutia bolo schválenie Štatútu a Rokovacieho poriadku FERS, príprava FERSu na registráciu záujmových združení PO, oslovenie ostatných ERZ, ktorí nie sú členmi FERS za účelom ponúknuť im členstvo vo FERS a schválenie hlavných smerov činností na rok 2012 a na nasledujúce roky.

Spomedzi seba si ERZ zvolili aj novú Radu FERS v tomto zložení:

Kiss Gabriel – Karpatský euroregión Slovensko,

Nevlazla Milan – Združenie Región „Tatry“,

Remeňová Renáta – Euroregión Beskydy.

Následne si novozvolená Rada FERS vybrala spomedzi seba predsedu a sídlo FERS, ktorým je do najbližšieho volebného obdobia samospráv miest a obcí Združenie Región „Tatry“ v zastúpení pána Milana Nevlazlu.

 

Radoslava Krafčíková

kancelária ZRT