Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoFERS

Fórum euroregiónov Slovenska (skratka FERS) tvoria poverení zástupcovia euroregiónov Slovenska - predstavitelia regionálnych združení pre cezhraničnú spoluprácu slovensko-českej, slovensko-poľskej, slovensko-maďarskej, slovensko-rakúskej a slovensko-ukrajinskej hranice a súhlasiacich s týmto štatútom.

Poslaním Fóra euroregiónov Slovenska je pomáhať vnútornému rozvoju členských euroregionálnych združení, rozvoju vonkajších partnerských vzťahov, ako aj prezentácia, obhajoba a presadzovanie záujmov euroregionálnych združení Slovenska na národnej a medzinárodnej úrovni (medzivládne komisie pre cezhraničnú spoluprácu, medzinárodné konferencie a pod.).

Cieľom Fóra euroregiónov Slovenska (ďalej Fórum) je strategický rozvoj a dlhodobá udržateľnosť euroregionálnych združení (ďalej ERZ), profesionalizácia pracovníkov ERZ, cezhraničná, interregionálna a transnacionálna v súlade s Európskym rámcovým dohovorom o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi v súlade. Predmetom činnosti Fóra je koordinácia činnosti euroregiónov vo vzťahu k Asociácii európskych prihraničných regiónov (AEBR), ďalším subjektom vrátane verejnej správy SR. Ďalej propagácia a šírenie relevantných informácií Európskej únie a Rady Európy.

Kontaktnou adresou Fóra je sídlo ERZ zvoleného predsedu/reprezentanta Rady.Činnosť Rady FERS vo volebnom období od 08. 11. 2011 do roku 2014 Tlačiť E-mail
Úvod - FERS

Zasadnutie zástupcov euroregionálnych združení SR

Čítať celý článok...
 
Štatút FERS Tlačiť E-mail
Úvod - FERS

Štatút Fóra euroregiónov Slovenska schválený v Obručnej dňa 10. 11. 2005.

 

Čítať celý článok...
 
Prvé volebné obdobie... Tlačiť E-mail
Úvod - FERS

Odpočet činnosti FERS a Rady FERS v 1. volebnom období

 

Čítať celý článok...
 
Členovia FERS Tlačiť E-mail
Úvod - FERS

Zoznam členov Fóra euroregiónov Slovenska v roku 2007

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 2