Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoPublikácie Tlačiť E-mail
O nás
Pondelok, 12 Marec 2007 16:03

 

 

Dúha Euroregiónu Tatry - Kalendár projektu

Financovaný z Programu podpory euroregionálnych aktivít pre rok 2002, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Čo o nás neviete?

Vydané v programe Dúha Euroregiónu Tatry v roku 2002 s finančným príspevkom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
eut

Súčasť zelených Karpát

Zborník referátov z medzinárodnej konferencie o ochrane a tvorbe životného prostredia ná území Euroregiónu "Tatry", ktorá sa uskutočnila 07.-08. októbra 2002.

eut

Euroregión bez hraníc 1997-2004

Kultúrny festival
eut

Program rozvoja cezhraničnej spolupráce Euroregiónu "Tatry"

Financovaný z Programu podpory euroregionálnych aktivít pre rok 2003, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
eut

Euroregión Tatry

Mapa spolufinancovaná z fondov Európskej únie.
eut

Euroregión Tatry - klenotica ľudovej architektúry

Financovaný z Programu podpory euroregionálnych aktivít pre rok 2003, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
eut

Euroregión Tatry - Mapa tUristických atrakcií

Vydaná vďaka finančnej podpore Európskej únie a Malopolskeho vojvodstva. Projekt spolufinancovaný z prostriedkov PHARE.
eut

Manuál separovaného zberu komunálneho odpadu

Financovaný z Programu podpory euroregionálnych aktivít pre rok 2005, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
eut

Pohraničie poľsko - slovenské

Ročenka Euroregiónu "Tatry". Publikácia spolufinancovaná z fondu PHARE Európskej únie.
eut

Chráňme stromy

Vydané v projekte „Monitoring čistoty vôd na území Euroregiónu Tatry. Vzorové ošetrenie pamätnej, historickej a krajinársky významnej zelene EUT“. Projekt financovaný z MV RR SR zo Systému podpory euroregionálnych aktivít pre rok 2004.
eut