Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoČestní členovia
Tlačiť E-mail

SLOVENSKÁ STRANA

POĽSKÁ STRANA

Ján Skupin

Wendelin Haber

Peter Burian

Czesław Borowicz

Július Lojek

Antoni Nowak

Oľga Marhulíková

Bogdan Wrzochalski

Milan Nevlazla

Elżbieta Bieńkowska

Gabriela Kantorková

Stanisław Hodorowicz

Igor Šajtlava

Antoni Karlak

Alexander Slafkovský

Edwar Tybor

Ján Volný

Bogusław Waksmundzki