Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoTlačiť E-mail

Zákazka podľa § 117

Združenie Euroregión "Tatry" ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. e/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na dodanie tovaru.

Názov: "Ročenka Euroregiónu "Tatry" Pohraničie poľsko - slovenské"

 

Prílohy:

- Výzva na predkladanie cenových ponúk

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria

- Návrh Zmluvy o dielo a licenčná zmluva

 

Všetky prílohy nájdete nižšie.

Prílohy:
Názov súboru Veľkosť Posledná zmena  
navrh_na_plnenie_kriteria.doc 27,0 KB 12/10/2017 10:43   
navrh_zmluvy o dielo a licen.pdf 287 KB 12/10/2017 11:14   
vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf 2,13 MB 12/10/2017 10:41