Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoWendelin Háber Parte Tlačiť E-mail
Aktuality a akcie
Pondelok, 31 August 2020 13:05

Dňa 29.08. 2020 (sobota) zomrel vo veku 87 rokov pán Wendelin Háber – bývalý predseda Zväzku Euroregión ,,Tatry“ v Nowom Targu v rokoch 1994 – 2011, čestný člen Zväzku Euroregión ,,Tatry“ a tiež bývalý Wojt Gminy Lapše Nižné.


 

 

Pohreb p. Habera sa uskutoční dňa 02.09. 2020 (streda) o 11:00 hod v kostole v Nižných Lapšoch.

 

Link o informácii:  https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/71661/Zmarl_Wendelin_Haber.html

 

b7d8cf89a6e373dd72c036d2f3bbc1f1