Naši severní susedia výrazne zrýchlili investície do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Len do konca                                             tohto roku bude odovzdaných do prevádzky takmer 400 km nových rýchlostných. Navyše, Generálne                                       riaditeľstvo štátnych ciest a autostrád tiež pripravuje v tomto roku na podpis zmluvy na výstavbu ďalších                                             560 km ciest.

V rámci nich je až 80 km úsek diaľnice A1 medzi mestami Tuszyn a Częstochowa, ktorý je súčasťou                                                        trasy sever – juh. Ide o najdôležitejšiu trasu v Poľsku spájajúcej poľské prístavy Gdansk                                                                             a Gdynia s mestskými a priemyselnými aglomeráciami Lodže a Katovíc a ďalej Česka                                                                                 a Slovenska. Táto trasa je tiež významným európskym dopravným koridorom Baltské                                                                                more – Jadranské more. Počas výstavby, ktorá bude kopírovať jestvujúcu rýchlostnú cestu,                                                                          sa vodiči budú musieť vodiči na tejto  najvyťaženejšej ceste v Poľsku pripraviť na značné                                                                  obmedzenia porovnateľné s prestavbou diaľnice Praha – Brno.

 

Poľské diaľnice rastú ako huby po daždi

Ako portál urbanfit.sk informoval Piotr Drobniak, radca minister pre ekonomické záležitosti na                                                          Veľvyslanectve Poľskej republiky v Bratislave, Poliaci chcú investovať miliardy eur aj do                                                                ďalších prepojení severu s juhom. Vo výstavbe sú poľské úseky paneurópskych trás Via Baltica                                                                  (Tallin – Varšava) i Via Carpatia (Klajpeda – Solún). Via Carpatia tiež v budúcnosti povedie                                                                         cez východné Slovensko.

Diaľniciam pomohol vstup do Únie

V súčasnosti je v Poľsku v prevádzke už 1630 km diaľnic a 1800 km rýchlostných ciest. Zvýšenie                                                          investícií do budovania dopravnej infraštruktúry pripisujú naši severní susedia aj vstupu do                                                                Európskej únie, keďže nárast počtu postavených kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest je                                                                  niekoľkonásobne vyšší ako v okamihu vstupu do Únie.

K dnešnému dňu je vo výstavbe je ďalších 72,5 km diaľnic, 1274 km rýchlostných ciest a 97 km                                                            celoštátnych ciest. Zmluvy na výstavbu dosahujú výšku 10 miliárd eur, pričom investície do                                                            výstavby ciest, uskutočnené v rokov 2014-2023, dosiahnu spolu hodnotu 32 miliárd eur.                                                                         Tak veľký investičný boom v sebe nesie aj ohrozenia: zdražovanie stavebných materiálov                                                                            a pracovnej sily, ktorá navyše začína chýbať. Preto sa môže stať, že niektoré z investícií budú                                                                odovzdané do prevádzky s oneskorením.

Zlepšenie slovensko-poľského dopravného spojenia

Slovenskí vodiči využívajú na cestu do Poľska najmä spojenie cez Kysuce. Tam je viacero úsekov                                                              diaľnice D3 stále iba v pláne alebo vo výstavbe a rovnako chýba aj napojenie na úsek                                                                    Svrčinovec – Skalité/štátna hranica Slovenska s Poľskom na poľskej strane. Práve o možnostiach                                                                zlepšenia dopravného spojenia budú koncom mája diskutovať členovia Výboru pre infraštruktúru                                                 poľského Sejmu a Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR a mali by priniesť                                                                konkrétne projekty na zlepšenie cestného spojenia.

ZDROJ: https://www.urbanfit.sk/polske-dialnice-rastu-ako-huby-po-dazdi/